Політика конфіденційності StudyHelp

Політика конфіденційності у редакції від 01.11.2022 року

Ця Політика конфіденційності визначає загальні умови обробки та захисту персональних даних Користувачів, які збираються у процесі отримання ними послуг.

Загальні положення

1.1. Перед заповненням спеціальної форми на Сайті та (або) здійсненням оплати послуг Виконавцем Користувач зобов’язаний ознайомитися з положеннями цієї Політики конфіденційності та надати свою однозначну згоду на обробку своїх персональних даних.

1.2. Згода користувача на обробку його персональних даних надається в електронній формі шляхом проставлення позначки навпроти відповідного пункту при заповненні спеціальної форми на Сайті або шляхом оплати послуг Виконавця. Згода Користувача на обробку його персональних даних може виражатись у конклюдентних діях, зокрема у продовженні використання Сайту після того, як Користувач мав ознайомитися з цією Політикою конфіденційності.

1.3. Користувач повинен припинити використання Сайту, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.4. Власником та розпорядником персональних даних відповідно до цієї Політики конфіденційності є фізична особа-підприємець ФОП Коротчук Максим Вікторович.

Визначення понять

2.1. Терміни та поняття, що використовуються в цій Політиці конфіденційності, вживаються в наступних значеннях:

Сайт — сукупність даних (текстів, графічних та дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп’ютерних програм), які пов’язані між собою, що містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://studyhelp.com.ua.

Користувач — фізична особа, яка використовує Сайт.

Виконавець — фізична особа-підприємець ФОП Коротчук Максим Вікторович, який є власником та розпорядником персональних даних Користувачів.

2.2. Заголовки цієї Політики конфіденційності наводяться тільки для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Політики конфіденційності.

2.3. Якщо у цій Політиці конфіденційності використовуються терміни та поняття не визначені цим розділом Політики конфіденційності, то тлумачення такого терміну чи поняття відбувається відповідно до тексту цієї Політики. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну чи поняття, необхідно тлумачити це поняття, виходячи з правил розуміння таких термінів та понять у мережі інтернет.

Дані, які можуть збиратися

3.1. До інформації про Користувача, яка може збиратися відповідно до цієї Політики конфіденційності, належать:

3.1.1. Інформація, отримана від Користувача, зокрема:

— ПІБ фізичної особи;
— телефонний номер;
— електронна пошта;

3.1.2. Інформація отримана під час використання Сайту, зокрема:

— файли Cookies;
— IP-адреса Користувача;
— Поведінка Користувача на Сайті;

3.2. Виконавець може автоматично збирати не особисту інформацію Користувача, тобто таку, яка не дає можливості прямо чи опосередковано ідентифікувати Користувача, у тому числі про тип браузера Користувача, або інформацію про сайт, з якого Користувач перейшов на Сайт.

Мета обробки та терміни зберігання персональних даних

4.1. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та електронна пошта Користувача збираються для організації та реалізації співробітництва між Користувачем та Виконавцем, зокрема для надання Виконавцем послуг Користувачеві.

Така інформація зберігається протягом трьох років після останньої оплати послуг Виконавця.

4.2. Електронна пошта Користувача та номер телефону збираються для обміну інформацією з Користувачем, у тому числі для надання Користувачеві інформації рекламного характеру про діяльність Виконавця.

Така інформація зберігається протягом трьох років після останньої оплати послуг Виконавця.

Користувач має право у будь-який момент відмовитися від отримання SMS, листів на електронну пошту з інформацією, визначеною цим пунктом

4.3. Інформація про файли Cokies, IP-адресу Користувача, поведінка Користувача на Сайті збирається для адаптації маркетингових та рекламних заходів, пропонується на Сайті або сервісах третіх осіб та контролю загальної та індивідуальної активності Користувачів.

Така інформація зберігається протягом трьох років після останнього відвідування Сайту Користувачем.

4.4. Виконавець не здійснює збір та обробку платіжних даних Користувача. Такий збір та обробка здійснюється відповідно до внутрішніх документів платіжної системи-партнера та (або) банку-партнера.

Права Користувача

5.1. Користувач має право:

5.1.1. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання зазначеної інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;

5.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

5.1.3. доступу до своїх персональних даних;

5.1.4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5.1.5. пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5.1.6. пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

5.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять гідність та ділову репутацію фізичної особи;

5.1.8. звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

5.1.9. застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних;

5.1.10. вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

5.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.1.12. знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;

5.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має йому правові наслідки.

5.2. Користувач, який має намір реалізувати свої права, передбачені пунктом 5.1 цієї Політики конфіденційності, надсилає свою вимогу на адресу електронної пошти: studyhelp.pol@gmail.com. Така вимога розглядається Виконавцем протягом 10 днів із моменту отримання.

Доступ до персональних даних третіми
особами

6.1. Персональні дані Користувачів можуть бути передані третім особам у таких випадках:

6.1.1. за письмовою згодою Користувача;

6.1.2. у випадках, передбачених чинним законодавством України та цією Політикою конфіденційності;

6.1.3. у разі необхідності передачі даних партнерам (контрагентам тощо) Виконавця з метою здійснення угод (виконання зобов’язань), пов’язаних із Користувачем.

6.2. Виконавець залишає за собою право надавати знеособлені дані будь яким третім особам.

6.3. Користувач погоджується та дає згоду на передачу його персональних даних третій особі, у тому числі юридичній особі, зареєстрованій за законодавством іноземної держави, з метою надання такою особою платформи для надання Виконавцем послуг, у обсягах, необхідних для виконання договору, укладеного між Виконавцем та Користувачем. Обробка персональних даних Користувача такими третіми особами здійснюється відповідно до внутрішніх правил таких третіх осіб. У будь-якому випадку Виконавець повинен переконатися, що заходи, які вживаються такими третіми особами для захисту персональних даних користувача, не є гіршими від заходів Виконавця.

Замовник має право звернутися до Виконавця із заявою, яка надсилається на електронну пошту: studyhelp.pol@gmail.com з проханням надати інформацію про таких третіх осіб та правила обробки ними персональних даних користувача.

Порядок захисту конфіденційної
інформації

7.1. Виконавець здійснює обробку персональних даних із застосуванням правових, організаційних та технічних заходів, що запобігають випадковим втратам, знищенню та (або) незаконній обробці, зокрема незаконному знищенню або доступу до персональних даних.

7.2. Особи, залучені Виконавцем з метою надання послуг Користувачу мають доступ лише до тих персональних даних, які потрібні їм у процесі виконання своїх обов’язків.

7.3. Видалення та знищення персональних даних Користувачів здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість оновлення таких персональних даних.

Інші положення

8.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Політики конфіденційності, не повідомляючи про це Користувача. Зміни до Політики конфіденційності набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

8.2. Якщо будь-яке з цих Правил буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цих Правил, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

8.3. Вирішення спорів, що виникають між Сторонами щодо виконання цих Правил, здійснюється шляхом переговорів.

8.4. Суперечки між Сторонами, неврегульовані Сторонами шляхом переговорів, вирішуються компетентним судом України у порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.

Реквізити

Фізична особа підприємець: Коротчук Максим Вікторович

Код отримувача: 3328007137

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA533052990000026004040710014
Контакти
Підпишись на розсилку
© 2024 StudyHelp
Website Development:by Maksym Korotchuk